art-e-motion-awareness

art julia - bilder (auswahl)

 sonnengruss 80x100 julia povel 1

sonnengruss (2006) - 80x100, mischtechnik

Hintergrund awareness 1

awareness (2006) - 80x100, mischtechnik 

 engel engellieder 40x40 1

engellieder (rilke) 1/4 engel - 40x40, mischtechnik

 

 engellieder 4x40x40 1

engellieder (rilke) 1-4 - 40x40, mischtechnik

 

 hörst du geliebte 2x60x60 1hörst du geliebte (rilke) - je 60x60, mischtechnik

 wende 60x80 1

wende (2003) - 60x80, mischtechnik